تا این لحظه دکتر میراسماعیلی به 1287 سوال پاسخ داده اند و پاسخ سوال ها به موبایل و ایمیل مطرح کنندگان سوالات ارسال گردیده است.
14 سوال منتظر دریافت پاسخ از دکتر میراسماعیلی می باشند.